Общи условия

За bapha.be

Целите на bapha.be са да:

Случването на събития е в интерес както на организаторите и участниците, така и на местната власт. Събитията насърчават икономиката (туризма) и културата. Bapha.be предоставя интернет платформа за обществени администрации, които да събират и публикуват информация за събития, като услуга за населението.

За постигане на целите bapha.be не събира данни за посетителите и не зависи от интереси на рекламодатели.

Защо bapha.BE? Варна изписана с главни букви става BAPHA, a BAPHA изписана с малки букви става bapha. Междуметието „.be/бе/ве“ беше едновременно свободно, изгодно и можеше да се получи без формалности.

За връзка +49 911 13137989 (стац), +49 176 9262 6190 (моб), електронна поща b@bapha.be, Дилян Палаузов.

Общи условия

Настоящият текст допълва упътването за потребители и описва услугите на bapha.be.

Предназначение: Събиране и разпространение на информация за събития

Bapha.be предоставя възможност за качване и разпространение на информация за събития на сървъри в стандартен формат. За да се чете информацията машинно не е нужно да се ползва софтуер от определен производител. Тя може да бъде изтеглена с различен софтуер: или с протокола CalDAV (вж. Какво е CalDAV) или от предоставен файл с всички събития, да бъде интегрирана в информационни портали, автоматизирано препубликувана и внедрена в различни програми за календари. Последното позволява получаване на актуална информация без да се посещава периодично интернет страница. Информацията се предоставя и на интернет сайт под собствен домейн (вж. домейни). Bapha.be не използва бисквитки. На предоставената интернет страницата се показват всички въведени събития от следващите 24 месеца и събитията от миналото.

Данните за събитията се въвеждат от абонатите.

Домейни

За всеки абонат се създава отделен под-домейн, например селище.bapha.be. Абонатите могат да предоставят собствен домейн или под-домейн, където едновременно да се предоставят същите услуги. Ако абонатите предоставят собствен (под)домейн, тогава потребителите няма да бъдат насочвани към селище.bapha.be. При предоставянето на собствен (под)домейн, абонатите създават в DNS или A и AAAA или CNAME записи в поддомейна и SRV записи в домейна по искане на bapha.be. Абонатите се задължават по искане на bapha.be да правят промени в DNS в рамките на два работни дни.

Вкарване на събитията в търсачки

При промяна на данните за събитие на търсачките Bing и Google се изпраща всеки път съобщение, за да могат те бързо да опреснят информацията, показвана при търсене за събитието. Броят подобни съобщения, които може да се прави на ден, е ограничен от Bing (Microsoft) и от Google. Кога търсачките ще опреснят информацията, след изпращане на съобщение за обновление, не зависи от bapha.be. Bapha.be поддържа списък с всички файлове със събития за домейна на адрес https://домейн/sitemap.xml. Този файл периодично се чете от всички търсачки. (Под)домейнът се регистрира и в търсачката Yandex.

Известия по електронна поща

За всяко ново събитие или задача добавени към календар може да се изпрати електронно писмо. Писмото може да се изпрати до пощенски списък. Когато се появи ново събитие, абонатите на пощенския списък биват уведомявани. Bapha.be предлага пощенски списъци на https://l.bapha.be. Писма не се изпращат при промяна или изтриване на събитие. Съобщения не се изпращат и за събития с поверителна или частна класификация.

Интеграция с Теlegram

Telegram е програма за моментални съобщения. Събития и задачи от Bapha.be могат автоматично да се публикуват в Telegram канали. За това се използва технология наречена „Telegram-бот“. Необходимо е ботът да има правата да пише съобщения в каналите. От клиентите се очаква да добавят бота, създаден от Bapha.be, като администратор с „Може да пише“ привилегия към Telegram канала си. Ботът не променя съобщения, които той сам не е написал.

Събитията и задачите имат свойство наречено Класификация. Класификацията може да бъде публична, поверителна или частна. Ако класификацията е лична или поверителна, Bapha.be не изпраща съобщение до Telegram. Когато класификацията се промени от публична на лична, съобщението се изтрива от Telegram каналите. Събития и задачи с публична класификация се съобщават в Telegram каналите. Изтриването на събитие или задача от календар не изтрива съответното съобщение от Telegram канала.

Когато от Telegram канала се изтрие написано от Bapha.be съобщение, Bapha.be не опитва втори път да напише за същото събитие друго съобщение, когато събитието се промени на сървърите.,

В Telegram съобщенията могат да бъдат или до 4096 знака текст или да са картинка с описание. Описанието може да бъде до 1024 знака. Тези ограничения са поставени от Telegram. Следващите редове описват какво прави Bapha.be с тези ограничения.

За всяко събитие и задача Bapha.be създава текст, съдържащ началото, края, обобщението, описанието, мястото. Този текст никога не надхвърля 4096 знака. Ако събитието има приложена картинка, картинката е във формат PNG, JPEG или GIF, и текстът е по-къс от 1025 знака, Bapha.be изпраща съобщение-картинка с описание. Ако приложената картинката не е URI-връзка към файл в интернет, а част от файла на събитието, при формати AVIF и WEBP също се изпраща съобщение-картинка. В останалите случаи се изпраща текстово съобщение.

Когато текстът на събитие/задача се промени, Bapha.be обновява съобщението в Telegram. Ако новото съобщение за Telegram следва да бъде картинка със заглавие, а старото съобщение е само текст, или обратното, Bapha.be изтрива старото съобщение от канала и публикува ново съобщение. Това променя първоначалния хронологичен ред на съобщенията. Ако Bapha.be не може да изтрие старото съобщение от всички канали, ново съобщение не се публикува. Bapha.be не може да изтрие стари съобщения, когато са изминали повече от 48ч от публикуването им, защото Telegram така иска.

Пример: Създава се ново събитие с приложена PNG картинка. Описанието е 5000 знака. Класификацията му е поверителна. В този пример Bapha.be е настроена да публикува съобщения в два Telegram канала. Тъй като класификацията е поверителна, съобщение до Telegram каналите не се изпраща.

Събитието се редактира и класификацията се променя на публична. За събитието се създава текст. В този текст описанието се пропуска изцяло, тъй като добавянето му ще надхвърли ограничението от 4096 знака. В резултат текстът за събитието е примерно 300 знака за темата, началото, края, категориите. Bapha.be изпраща съобщение-картинка с описание до двата канала.

Събитието се променя отново и описанието му се съкращава на 1500 знака. Сега текстът за събитието е 1800 знака. Bapha.be се опитва да изтрие старото съобщение-картинка. Ако то е по-старо от 48 часа, то не може да бъде изтрито и Bapha.be не променя нищо. Ако администраторът на канала е орязал правата на Bapha.be-бота на един от каналите, съобщението се изтрива от другия канал и никъде не се публикува ново съобщение. В останалите случаи Bapha.be изтрива старите съобщения и публикува ново съобщение на двата канала.

Опитайте сами: всяко събитие или задача от aaa.bapha.be се дублира на Telegram канала aaa_bapha_be.

Изпробване

Бъдещият абонат има възможност с потребителско име aaa@bapha.be и парола abc да изпробва на aaa.bapha.be всички предлагани функции. Данните могат да се променят или чрез инсталирана програма, вж. промени по календарите, или през www.bapha.be/caldavzap.

Bapha.be предоставя едно потребителско име, което има пълен достъп: може да създава, изтрива и променя календари и събития в календарите.

Показване на събитията на екрани

За всеки обслужван домейн се предоставя функция за показване на събития на екрани, например разположени на места с поток от туристи, гари, летища, чакални. Събитията се показват на интернет страница на адрес https://домейн/t , като показаното съдържание се обновява автоматично. Показват се събития, които не са приключили. Вж. упътването и примерите aaa.bapha.be/t, bapha.be/t .

Абонатите актуализират ежегодно софтуера показващ https://домейн/t .

Цени

Услугата се предоставя под наем. Първите два месеца са безплатни и предоставяните услуги са в същия обхват и в същото качество, както и след плащане на абонаментна такса. Наемът се начислява месечно и предварително към началото на месеца. Неустойки и лихви не се дължат от никоя страна.

Цената се определя въз основа на брутния вътрешен продукт на жител и броя жители за селището, където се предлага услугата, и двете според официалната статистика към края на предпоследната година (за 2022г се използват данните от 2020г).

месечен наем = БВП за държавата % брой жители за държавата × количество обслужвано население × 10-8 × 9 × (1 + ДДС) закръглен към цяло число.

Например: Според Статистическия справочник 2021 на НСИ стр. 121 БВП за 2020г е 118 605 млн лв, от стр. 19 общото населението е 6,9165 милиона, ДДС е 20%. От извадката на ГРАО населението на община Русе е 180 195 жителя. Месечната такса за 2022г за община Русе е 118 605 % 6,9165 × 180 195 × 0,00000009 × (1 + 0,20) = 334лв. Това са 185лв на 100 000 жителя.

Абонаментът се превежда по сметка IBAN DE57 5003 3300 9100 3948 39.

Съобщаване за събития извън абонираната територия се разрешава, доколкото цялостното представяне на множество такива събития не се използва за обслужване на население, изключено от ценообразуването.

Промяна в ценообразуването се обявява три месеца предварително.

Прекратяване на договора

Договорът се прекратява по искане на всяка страна с предизвестие от три работни дни. След прекратяване на договора надвнесени суми се връщат до една седмица по банков път. Ако не се договри друго, при прекратяване да договора се вкарва събитие в календарите, съобщаващо, че информацията няма повече да се обновява и евентуално съдържащо препратка към други източници на информация. Съществуващите данни за събития се пазят и показват два месеца след прекратяване на договора.

Промени по календарите

Промени по календарите могат да се правят с програма говореща CalDAV протокола: Gnome Evolution, Microsoft Outlook (Windows) с CalDAV Synchronizer, Mozilla Thunderbird, DAVx⁵, вграденият в Windows или Mac календар или през страницата www.bapha.be/caldavzap. Тези страници не поддържат всички свойства на събитията (цвят, приложена картинка, интернет адрес на събитието). За достъп се предоставя потребителско име с парола. Те работят по-същия начин, както и потребител aaa@bapha.be с парола abc за aaa.bapha.be, но за друг домейн. Текстът долу допълва информацията за потребители и описва началните стъпки за настройка.

Текст с представки https://, http://, mailto:, sip:, tel: и xmpp: в описанията на събитията се преобразува в хипервръзка на предоставения сайт. Н.пр. в „☎ За контакти“ на www.bapha.be е въведен текстът tel:+4917692656190 , mailto:b@bapha.be . При натискане на tel:-хипервръзки от телефон, устройството веднага предлага да набере номера. Друг софтуер, изтеглящ данните в машинно-четим формат, би могъл да разглежда представките като обикновен текст.

За преместване на събитие в друг календар първо събитието се премества в календар, който е местен (не е на сървърите) и след това се премества от там в новия календар.

На https://домейн се показват само календари, съдържащи поне едно събитие.

Упътване за показване информация на екрани

Изборът на календари и език от https://домейн/ определя кои календари да се показват на https://домейн/t и на какъв език да се изписват началото и краят на събитията.

Други или повече езици за изписване на началото и края могат да бъдат настроени, когато след домейн/t се добави параметър ?l=. След него се изброяват разделени със запетая ISO 639-1 кодовете на езиците. Например за да се изпишат времената първо на български език, след това на английски, се посещава https://домейн/t?l=bg,en .

Ако не е указано друго, се показват всички събития, които още не са свършили и ще започнат до две години. За да се покажат събитията само от следващите няколко дена Х се задава параметър ?d=X . Например за да се покажат събитията само от днес (0 дни), които не са приключили, се посещава https://домейн/t?d=0, a за да се покажат събитията от следващите 10 дни, като началото и краят се изписват на немски език, се посещава https://домейн/t?l=de&d=10 .

На всеки петнадесет минути се скриват събитията, които вече са свършили и данните се обновяват от сървърите. Самите сървъри опресняват данните до една минута след всяка промяна. Т.е. нововъведено събитие ще бъде показано най-много след 16 мин.

При прекъсване на интернет връзката продължават да се показват старите данни, изтеглени докато е имало интернет. При възстановяване на връзката в края на 15 минутен период данните се опресняват.

Освен събития https://домейн/t/ извлича от календарите „бележки“ и „задачи“ (вж обяснения CalDAV) и ги показва (вж. bapha.be/t/?d=0 за пример). По този начин може да се вкара информация за показване на екраните, която не е събитие (например прогноза за времето, рекламни съобщения). Получаващите информация от bapha.be през CalDAV протокола също ще получат бележките и задачите. При показване на бележки не се изписва началното време. Ако при задача е въведено начално и крайно време, те се изписват като при събития. Ако липсва при задача начално време, се показва само крайното време, ако то е в бъдещето. Бележките и задачите не се вкарват в търсачки.

Долу ляво при наличие на място се изписват денят и часът, според часовника на компютъра извършващ показването, ако се добави параметър h . Месецът се изписва на първия избран език.

За указване цвят на текста използвайте параметър color със стойност CSS3 цвят, a за цвят на фона използвайте параметър bgcolor . Ако не са подадени параметри се използват стандартните цветове настроени в програмата за разглеждане на интернет страници. Например aaa.bapha.be/t?bgcolor=%23000&h&color=yellow показва жълт текст на черен фон и часовник.

Ако има място, най-отдолу се изписват интернет адрес, където могат да бъдат видяни всички събития (https://домейн), броят съобщения за показване, номерът на текущото съобщение и името на календара, ако са избрани повече от един календар. Интернет адресът може да бъде заменен с друг текст чрез параметър s .

За всяко събитие, бележка или задача първият прикачен файл се показва, ако е картинка. Размерът на картинката не се променя от сървърите.

Файловете със събития, които могат да се качват на сървърите на bapha.be, са ограничени до 300кб. Това означава, че картинките или трябва да са качени някъде в интернет и във файла със събитието да се съдържа адресът на картинката, или самата картинка е до 200кб и е прикачена към събитието.

Всеки чете с различна скорост. За определяне на скоростта на сменяне на информация се приема, че един знак се чете за 60 милисекунди. С параметър ms този коефицент може да се промени.

След промяна размера на шрифта, така че да се вижда добре, страницата следва да се презареди.

Събитията се показват хронологично подредени спрямо началото на събитието. Бележките и задачите участват в хронологичното подредеждане, ако имат начало. Ако нямат начало се разпръскват случайно.

Ако се поддържат многоезични календари може календарът на чужди езици да се покаже на отделен, подходящо обозначен монитор.

Пример: За показване на тъмно-червен текст на жълт фон за събитията от страницата bapha.be от следващите 14 дни вкл. неприключилите събития от днес, като най-долу вместо адреса на страницата се изписва „Глобус“, с часовник, като за всеки знак се дават около 50мс за четене, посетете http://bapha.be/t/?d=10&h&bgcolor=gold&color=darkred&s=Глобус&ms=50 .

Показване на домейн.bapha.be/t при пускане на Raspberry Pi компютърче

Предложеният тук вариант с Raspberry Pi не е единствената техническа възможност да се покаже интернет страницата на екран. Raspberry Pi са изгодни компютърчета, които могат да се настроят при пуснане автоматично да зареждат интернет страница. Те се свързват към интернет с кабел или по етера, а с монитор посредством hdmi кабел. Операционната система зарежда от микро SD карта.

Bapha.be предоставя без допълнително заплащане файл (образ), който да се запише на микро SD картата, така че след включване с пъхната карта компютърчето да зареди страницата поддомейн.bapha.be/t и да показва на нея всички бъдещи събития. Поддържа се само модел Raspberry Pi 3B+. Полученият образ е с раширение zip и той трябва първо да се разархивира. Записването на образа върху SD картата не е просто копиране на файла. Интернет страницата на Rapsberry Pi дава насоки как да се запише образът върху SD карта за Windows, Mac OS и Линукс.

При всяко включване на системата тя зарежда интернет страницата поддомейн.bapha.be/t. За да отидете в графичната среда на операционната система вкарайте клавиатура и натиснете Alt+F4. Горе ляво има файл URL.txt . Какъвто адрес пише на първия ред в този файл, тaкъв адрес се зарежда при пускане на системата. Програмата зад „♫ Kiosk“ прави същото, което се случва при включване на компютърчето: отваря на цял екран страницата от файла URL.txt . Картинката с глобуса горе отваря нормално страницата поддомейн.bapha.be и позволява да се изберат само някои от всички календари, които ще се показват при пускане на компютъра.

За да отидете в менюто-Малина натиснете Супер/Windows клавиша + TAB. Актуализирайте ежегодно само софтуера за отваряне на интернет страници Firefox, като избирате Малинката → Настройки → „Add/Remove Software“ → Options → „Обновяване на списъците с пакетите“ и Options → „Проверка за обновления“. Последните две действия трябва да бъдат извършени в този ред. При обновяването на софтуера системата ще иска парола за потребител pi . Тя е raspberry . Системата се доставя с клавиатурна подредба QWERTY. Гаранцията гърми при увеличаване на скоростта на процесора (оверклок).

При разбърникване на конфигурацията от страна на клиента bapha.be изпраща нов образ, който клиентът да инсталира върху sd картите. След доставката bapha.be не се връзва към системите.