Стандартни данни за събития // отворени данни

Едно събитие, описано в интернет, не е просто интернет страница с текст.  То съдържа данни: начало, край, място, описание, приложени файлове.  Когато тези данни се запишат във формат наречен iCalendar, всеки софтуер разбиращ iCalendar може да извлече данните и да покаже събитията.  Такъв софтуер има много.  Сървърите на bapha.be съхраняват и разпространяват данните в iCalendar формат.

За да разпростанни данните, записани в iCalendar формат, сървърът предлага два начина:
• CalDAV протоколът описва как клиент да синхронизира данните си със сървър и да извлече само промените от последното синхронизиране
• Записване на всички събития в един голям файл.  Клиентският софтуер проверява периодично дали файлът се е променил, и ако нещо се е променило, изтегля целия голям файл.

Предимството на CalDAV е, че при промени се прехвърлят по-малко данни.  Mozilla Thunderbird и Gnome Evolution позволяват да се направи CalDAV настройката, само като се въведе име на сървър.  За останалия софтуер, който иска непременно да се въведе потребителско име и парола, за да използва CalDAV, bapha.be предоставя anonymous@bapha.be за потребителско име с произволна парола.

Предимството на големия файл е, че има повече софтуер, който да изтегля големия файл периодично, от колкото има софтуер, говорещ CalDAV.

Bapha.be предлага два големи файла:
bapha.be/a.ics - съдържащ всички събития, вкл. които вече са приключили.
bapha.be/f.ics - включва само събитията, които предстои да се случат.  Този файл е по-малък като размер.

Естествено, като се въведе в софтуера потребителско име anonymous@bapha.be има стандарт, чрез който се откриват другите настройки без да се пита потребителят за тях.  Пак естествено, всеки софтуер поддържа различните стандарти на различно ниво и при някои софтуер трябва повече да се настройва, при друг някои данни не се показват.

За всеки домейн, обслужван от bapha.be, услугите са същите.  Н.пр. за домейна aaa.bapha.be:
• Файлтът със събитията от миналото и бъдещето е aaa.bapha.be/а.ics
• Файлтът със събитията само за бъдещето е aaa.bapha.be/f.ics
• За софтуер, които държи непременно да се въведе потребителско име, за да проговори CalDAV, потребителското име е anonymous@aaa.bapha.be с произволна парола
• За софтуер, който се задоволява с име на сървър, за да говори CalDAV, сървърът е aaa.bapha.be

Подробности за настройките на различния софтуер има в помощното меню ? тук.

Кога 🕓︎петък, 11 септември 2020 г., 04:00 ч. - 05:00 ч. Гринуич+3

Повторения ежемесечно, винаги на единадесето число от месеца

Въведено: събота, 12 септември 2020 г., 00:02:08 ч. Гринуич+3

Последна промяна: петък, 22 април 2022 г., 12:57:16 ч. Гринуич+3


Следващо повторение 🕓︎събота, 11 май 2024 г., 04:00 ч. - 05:00 ч. Гринуич+3

Връзка към календара https://bapha.be/?d=2024-05-11&id=a071a8ba7b2981cdcfb3a7c5482d47aada0c27c50R20240511T040000&cal=2

💾︎iCalendar файл https://bapha.be/c/2/071a8ba7b2981cdcfb3a7c5482d47aada0c27c50.ics

Календар  Български