☞Натиснете ме за начало🌠

Целта на Bapha.be е предоставя общодостъпни календари, съдържащи всички събития в дадено селище. Намирането и сравняването на мероприятия се опростява, когато всички събития са изброени на едно място.  Това насърчава и туризма и конкуренцията.  Събитията от тук могат да се интегрират във вече използван разнообразен софтуер за работа с календари и така гражданите да се информират за случващото се, без да посещават някакъв сайт.

Следващите кутийки обясняват предоставяните функции, как да се изпробва сайтът със собствени събития, интегриране на събитията.

Най-отгоре са отделните календари, които могат да бъдат скривани индивидуално.

При натискане на знак + на широк екран се показват всички събития за деня.

When Thursday, September 03, 2020 - Friday, September 04

Recurrence monthly, always on third day of month

Created on Monday, September 07, 2020 at 13:53:25 GMT+3

Last modified on Friday, April 22, 2022 at 09:34:41 GMT+3


Next repetition Friday, May 03, 2024 - Saturday, May 04

Link to calendar https://bapha.be/?d=2024-05-03&id=a63dcf40aaa2ccf5c0cfb7051568d61b4736e73a6R20240503&cal=2

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/2/63dcf40aaa2ccf5c0cfb7051568d61b4736e73a6.ics

Calendar  Български