🕒🔗Защита на връзката между два компютъра

Компютърната сигурност е като верига от много пръстени, която се къса, щом най-слабият пръстен поддаде.  Единият от всички пръстени е защитата на връзката между два компютъра.
Заповядайте за да видите:

• Как съврър за уеб страници или електронна поща може да обяви, че поддържа защитена връзка.  След като се направи обявлението, компютри свързащите със сървъра няма да се опитват да осъществят незащитена връзка, ако защитена връзка не може да се установи.
• Как да си набавим сертификат (удостоверение) на аванта за удостверяване на сървър?
• Как да различим слабо защитена връзка от добре защитена връзка? С времето някои шифри за защита на връзката се оказват с пропуски, появяват се по-добри.  Това предполага сървърите да се осъвременяват периодично.
• Добра ли е защитата на връзката към сървърите на държавни институции?
• Въведение в понятията сертификат, „Transport Level Security“, шифър, „Strict Transport Security“, DNSSEC, списъци на сървъри предоставящи защитена връзка, CAA DNS записи.

Входът е свободен. Очаква се посетителите да имат различно ниво и представените теми ще бъдат за някои нови, а за други повторения.  Целта е всеки да обогати своите познания, без да се навлиза в прекалени подробности.

Изложението ще бъде най-много час и половина и след това ще има време за въпроси.  Използвайте възможността да се запознаете с хора със сходни интереси, при събития гледани на запис това не може да се случи.

При въпроси пишете на tls@bapha.be. Лектор Дилян Палаузов.

-----


Викторина

Събитието ще бъде викторина с въпроси:

Какво е симетрично криптиране?
Какво са асиметрично криптиране и публичен ключ?
Какво е електронно удостоверение (сертификат, подпис, печат)? Каква информация се съдържа вътре?
Какви алгоритми има за ключовете в удостоверенията (елипси…/Ривест-)?
Кой и при какви условия издава електронни удостоверения (сертификати)?
На кои издатели на електронни удостоверения се има доверие и на кои не?
Какво е „верига на доверие“? (Едно удостоверение подписва друго и...)
Коя е най-често срещаната грешка при настройка на защитена връзка на сървър?
Признават ли се електронни подписи издадени в България в други държави?
Какво е DNS (Domain Name System)?
На какви въпроси отговаря DNS?
За какво служат САА записите в DNS?
Какво е DNSSEC (SECurity)?
Какво е DANE (DNS-based Authentication of Named Entities)?
Кои са приликите и разликите между HTTP:// и HTTPS:// ?
Ако international.ue-varna.bg предлага днес защитена връзка (HTTPS), това означава ли че и утре ще предлага?
Ако mvr.bg предлага днес защитена връзка, това означава ли че и утре ще предлага? Как HTTPS сървър да съобщи на клиента (Firefox) при следващото свързване да използва само защитена връзка и ако не става да се откаже без да опитва незащитена връзка?
Как клиент да знае дали сървър предоставя защитена връзка, без клиентът да се е свързвал в миналото със сървъра?
Как при обмяна на писма между два пощенски сървъра (SMTP) изпращащият писмото да разбере дали получателят поддържа защитена връзка?
Какво е шифър в контекста на защитена връзка (Transport Layer Security)?
Какво са анонимни (нулеви) шифри?
Кои държавни сървъри предлагат анонимни шифри?
Кои са характеристиките на защитената връзка? Какви разновидности има при защитените връзки?
Кой държавен сайт използва само SSL3 и TLS1 протокол само с RC4 и 3DES шифри?
Кога има смисъл интернет сървър да предлага стари, несигурни шифри?
Може ли всеки компютър в интернет да изпраща електронни писма от името на всеки домейн?
Пристигат ли писма, маркирани като важни, по-бързо?

Wann 🕔︎Samstag, 30. November 2019 um 17:00 - 19:00 OEZ

🌐︎ Ort ул. „Цар Симеон I“ №25, зала 506 (НТС-Варна, https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=43.20051,27.91321#map=19/43.20050/27.91324)

URL https://tls.bapha.be

Erstellt am Freitag, 22. November 2019 um 20:56:19 OEZ

Letzte Änderung am Mittwoch, 09. September 2020 um 08:31:16 OESZ


Verknüpfung zum Kalender https://bapha.be/?d=2019-11-30&id=a6adae31e18bdef82d671cee625754015c22f9ef3&cal=2

💾︎iCalendar Datei https://bapha.be/c/2/6adae31e18bdef82d671cee625754015c22f9ef3.ics

Kalender  Български