🔥Начало на летоброенето за bapha.be

Летоброене е начинът на отчитане на годините в системата на даден календар.  Например Григорианският календар отброява годините след Христа, докато коптската православна църква започва летоброенето от 284 г.

Преди това няма нищо.

When Monday, August 03, 2020 - Thursday, August 06

URL https://bg.wikipedia.org/wiki/Летоброене

Created on Saturday, September 12, 2020 at 15:22:47 GMT+3

Last modified on Saturday, September 12, 2020 at 22:29:57 GMT+3


Link to calendar https://bapha.be/?d=2020-08-03&id=d1eb5ff7622c6f4b47046936506ee711242057cf&cal=2

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/2/d1eb5ff7622c6f4b47046936506ee711242057cf.ics

Calendar  Български