Различни изгледи

От менюто горе ляво може да се избере изгледът. Колкото по-къс е избраният период, толкова повече събития се показват за всеки ден.

Всяко събитие може да съдържа като данни:
• Картинка
• Препратка към интернет страницa
• Място
• Цвят
• Формула за повторения

Кога събота, 05 септември 2020 г.

Интернет адрес https://www.bapha.be

Повторения ежемесечно, винаги на пето число от месеца

Въведено: понеделник, 07 септември 2020 г., 14:54:12 ч. Гринуич+3

Последна промяна: петък, 22 април 2022 г., 12:55:51 ч. Гринуич+3


Следващо повторение сряда, 05 юни 2024 г.

Връзка към календара https://bapha.be/?d=2024-06-05&id=dc8eb12b0614d2cc951df87d3f5562d19f57f1e5R20240605&cal=2

💾︎iCalendar файл https://bapha.be/c/2/dc8eb12b0614d2cc951df87d3f5562d19f57f1e5.ics

Календар  Български