Различни изгледи

От менюто, ляво от изписания месец, може да се избере изгледът. Колкото по-къс е избраният период, толкова повече събития се показват за всеки ден.

Всяко събитие може да съдържа като данни:
• Картинка
• Интернет страницa
• Място
• Цвят
• Формула за повторения

When Saturday, September 05, 2020

URL https://www.bapha.be

Recurrence freq: MONTHLY, bymonthday: 5,

Created on Monday, September 07, 2020, 14:54:12 GMT+3

Last modified on Monday, January 25, 2021, 10:07:38 GMT+2


Next repetition Sunday, December 05, 2021

Link to calendar https://bapha.be/?d=2021-12-05&id=dc8eb12b0614d2cc951df87d3f5562d19f57f1e5R20211205&cal=2

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/2/dc8eb12b0614d2cc951df87d3f5562d19f57f1e5.ics

Calendar  Български