Различни изгледи

От менюто, ляво от изписания месец, може да се избере изгледът. Колкото по-къс е избраният период, толкова повече събития се показват за всеки ден.

Всяко събитие може да съдържа като данни:
• Картинка
• Интернет страницa
• Място
• Цвят
• Формула за повторения

URL: https://www.bapha.be

🕛︎Saturday, September 05, 2020, 24:00 - Sunday, September 06, 24:00 GMT+3

Recurrence MONTHLY, bymonthday: 5

Created on September 07, 2020, 14:54

Last modified on January 25, 2021, 10:07


Next repetition 🕛︎Thursday, August 05, 2021, 24:00 - Friday, August 06, 24:00 GMT+3

Link in the Calendar https://bapha.be/?d=2021-08-05&id=dc8eb12b0614d2cc951df87d3f5562d19f57f1e5R20210805&cal=2

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/2/dc8eb12b0614d2cc951df87d3f5562d19f57f1e5.ics

Calendar  Български