Различни изгледи

От менюто горе ляво може да се избере изгледът. Колкото по-къс е избраният период, толкова повече събития се показват за всеки ден.

Всяко събитие може да съдържа като данни:
• Картинка
• Препратка към интернет страницa
• Място
• Цвят
• Формула за повторения

When Saturday, September 05, 2020

URL https://www.bapha.be

Recurrence monthly, always on fifth day of month

Created on Monday, September 07, 2020 at 14:54:12 GMT+3

Last modified on Friday, April 22, 2022 at 12:55:51 GMT+3


Next repetition Wednesday, June 05, 2024

Link to calendar https://bapha.be/?d=2024-06-05&id=dc8eb12b0614d2cc951df87d3f5562d19f57f1e5R20240605&cal=2

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/2/dc8eb12b0614d2cc951df87d3f5562d19f57f1e5.ics

Calendar  Български