🖵Показване на събитията на обществени места

https://bapha.be/t?d=12&l=bg,de показва мероприятията през следващите дванадесет дни. Страницата се обновява сама. Чрез нея може да се показва какво се случва на екрани на обществени места. Туристите ще видят долу ляво адреса, от където могат да получат информация за общи събития. Това насърчава туризма.

Съобщения, които не са събития, също могат да бъдат показани.

Календари, които не са избрани на https://bapha.be, ще бъдат скрити и на https://bapha.be/t .

Началото и краят на събитията се показват чрез &l=bg,de както на български, така и на немски език.

When Saturday, September 26, 2020

🌐︎ Location ЖП Гара Варна

URL https://bapha.be/t?d=12&l=bg,de

Recurrence freq: MONTHLY, bymonthday: 26,

Created on Monday, September 07, 2020, 20:40:10 GMT+3

Last modified on Monday, January 25, 2021, 10:41:17 GMT+2
Next repetition Sunday, December 26, 2021

Link to calendar https://bapha.be/?d=2021-12-26&id=ec161bca5a392bcfe5aecfa1da86ea0119255896R20211226&cal=2

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/2/ec161bca5a392bcfe5aecfa1da86ea0119255896.ics

Calendar  Български