🖵Показване на събитията на обществени места

https://bapha.be/t?d=12&l=bg,de показва мероприятията през следващите дванадесет дни. Страницата се обновява сама. Чрез нея може да се показва какво се случва на екрани на обществени места. Туристите ще видят долу ляво адреса, от където могат да получат информация за общи събития. Това насърчава туризма.

Съобщения, които не са събития, също могат да бъдат показани.

Календари, които не са избрани на https://bapha.be, ще бъдат скрити и на https://bapha.be/t .

Началото и краят на събитията се показват чрез &l=bg,de както на български, така и на немски език.

🌐︎ Location ЖП Гара Варна

URL: https://bapha.be/t?d=12&l=bg,de


🕛︎Saturday, September 26, 2020, 24:00 - Sunday, September 27, 24:00 GMT+3

Recurrence MONTHLY, bymonthday: 26

Created on September 07, 2020, 20:40

Last modified on January 25, 2021, 10:41


Next repetition 🕛︎Thursday, August 26, 2021, 24:00 - Friday, August 27, 24:00 GMT+3

Link in the Calendar https://bapha.be/?d=2021-08-26&id=ec161bca5a392bcfe5aecfa1da86ea0119255896R20210826&cal=2

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/2/ec161bca5a392bcfe5aecfa1da86ea0119255896.ics

Calendar  Български