🖵Показване на събитията на обществени места

bapha.be/t?d=12&l=bg,de показва мероприятията през следващите дванадесет дни.  Страницата се обновява сама.  Чрез нея може да се показва какво се случва на екрани на обществени места.  Туристите ще видят долу ляво адреса, от където могат да получат информация за още събития.  Това насърчава туризма.

Съобщения, които не са събития, също могат да бъдат показани.

Календари, които не са избрани на bapha.be, ще бъдат скрити и на bapha.be/t .

Началото и краят на събитията се показват чрез &l=bg,de както на български, така и на немски език.

When Saturday, September 26, 2020

🌐︎ Location ЖП Гара Варна

URL https://bapha.be/t?d=12&l=bg,de

Recurrence monthly, always on 26th day of month

Created on Monday, September 07, 2020 at 20:40:10 GMT+3

Last modified on Friday, April 22, 2022 at 13:05:42 GMT+3
Next repetition Tuesday, March 26, 2024

Link to calendar https://bapha.be/?d=2024-03-26&id=ec161bca5a392bcfe5aecfa1da86ea0119255896R20240326&cal=2

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/2/ec161bca5a392bcfe5aecfa1da86ea0119255896.ics

Calendar  Български