Получаване на известия по електронна поща

Нови събития и задачи в календарите могат да се получават по електронна поща.  Предпоставка за получаване на такива уведомления е абониране за пощенски списък.

Абонирането за нови съобщения по електронна поща става от:
• за www.bapha.be — l.bapha.be/mm3/postorius/lists/www.l.bapha.be/
• за aaa.bapha.be — l.bapha.be/mm3/postorius/lists/aaa.l.bapha.be/

При изтриване и промяна на събития електронни писма не се изпращат.  Съобщения не се изпращат и за събития с поверителна или частна класификация.

Wann 🕕︎Donnerstag, 24. März 2022 um 18:00 - 19:00 OEZ

URL https://www.bapha.be/h/bg.html#mailing-list

Erstellt am Donnerstag, 24. März 2022 um 08:18:42 OEZ

Letzte Änderung am Dienstag, 10. Oktober 2023 um 00:12:53 OESZ


Verknüpfung zum Kalender https://bapha.be/?d=2022-03-24&id=a6e8db854f1319fcf1ca7471a4b592d6f12c46dca&cal=5

💾︎iCalendar Datei https://bapha.be/c/5/6e8db854f1319fcf1ca7471a4b592d6f12c46dca.ics

Kalender  Новини