Получаване на известия по електронна поща

Нови събития и задачи в календарите могат да се получават по електронна поща.  Предпоставка за получаване на такива уведомления е абониране за пощенски списък.

Абонирането за нови съобщения по електронна поща става от:
• за www.bapha.be — l.bapha.be/mm3/postorius/lists/www.l.bapha.be/
• за aaa.bapha.be — l.bapha.be/mm3/postorius/lists/aaa.l.bapha.be/

При изтриване и промяна на събития електронни писма не се изпращат.  Съобщения не се изпращат и за събития с поверителна или частна класификация.

When 🕕︎Thursday, March 24, 2022 at 18:00 - 19:00 GMT+2

URL https://www.bapha.be/h/bg.html#mailing-list

Created on Thursday, March 24, 2022 at 08:18:42 GMT+2

Last modified on Tuesday, October 10, 2023 at 24:12:53 GMT+3


Link to calendar https://bapha.be/?d=2022-03-24&id=a6e8db854f1319fcf1ca7471a4b592d6f12c46dca&cal=5

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/5/6e8db854f1319fcf1ca7471a4b592d6f12c46dca.ics

Calendar  Новини