Изглед „📱︎ списък“

Новият изглед „📱︎ списък“ улеснява разглеждането на съдържанието от мобилни устройства. Когато прозорецът на посетителя е достатъчно тесен, изглед „списък“ се показва при първото посещение.


🕔︎Freitag, 16. April 2021, 17:00 - 18:00 OESZ

Erstellt am 15. April 2021, 17:04

Letzte Änderung am 15. April 2021, 17:10


Verknüpfung zum Kalender https://bapha.be/?d=2021-04-16&id=e32317b62389b3448388cd48144fc3003be9dace&cal=5

💾︎iCalendar Datei https://bapha.be/c/5/e32317b62389b3448388cd48144fc3003be9dace.ics

Kalender  Новини