Пренареждане, преименуване, преоцветяване на календари

Страницата https://www.bapha.be/dav/calendars/user/aaa@bapha.be/ позволява управление на календарите: създаване, изтриване, преименуване, преоцветяване, пренареждане.  Промените ги прави потребител „aaa@bapha.be“ c парола „abc“.  Промените се отразяват на https://aaa.bapha.be/ след една минута, като  календари без събития не се показват.

Wann Mittwoch, 24. März 2021

URL https://www.bapha.be/dav/calendars/user/aaa@bapha.be/

Erstellt am Montag, 22. März 2021 um 23:47:55 OEZ

Letzte Änderung am Mittwoch, 28. April 2021 um 23:53:25 OESZ


Verknüpfung zum Kalender https://bapha.be/?d=2021-03-24&id=f62b26c6938ccbc1a8ada9e7b4ed25893109ceac&cal=5

💾︎iCalendar Datei https://bapha.be/c/5/f62b26c6938ccbc1a8ada9e7b4ed25893109ceac.ics

Kalender  Новини