Пренареждане, преименуване, преоцветяване на календари

Страницата https://www.bapha.be/dav/calendars/user/aaa@bapha.be/ позволява управление на календарите: създаване, изтриване, преименуване, преоцветяване, пренареждане. Промените ги прави потребител „aaa@bapha.be“ c парола „abc“. Промените се отразяват на https://aaa.bapha.be/ след една минута, като календари без събития не се показват.

URL: https://www.bapha.be/dav/calendars/user/aaa@bapha.be/

🕛︎Wednesday, March 24, 2021, 24:00 - Thursday, March 25, 24:00 GMT+2

Created on March 22, 2021, 23:47

Last modified on April 28, 2021, 23:53


Link in the Calendar https://bapha.be/?d=2021-03-24&id=f62b26c6938ccbc1a8ada9e7b4ed25893109ceac&cal=5

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/5/f62b26c6938ccbc1a8ada9e7b4ed25893109ceac.ics

Calendar  Новини