Цената

Цената включва поддръжка на сървъри са събиране и разпространение са събития, помощ при първоначалната настройка, софтуер за показване на събитията на екрани, сменящи сами съдържанието си, и се определя по формулата:

месечен абонамент = БВП за държавата % брой жители за държавата × количество обслужвано население × 0,00000009 × (1 + ДДС) закръглен към цяло число

Това съответства за България на 185лв с ДДС за 100 000 жителя през 2022г.  Числата се вземат от официалната статистика за предпоследната година.  Общите условия в менюто ⇗[?] съдържат допълнителни разяснения.

Кога 🕙︎сряда, 19 януари 2022 г., 10:00 ч. - 13:00 ч. Гринуич+2

Интернет адрес https://bapha.be/h/u-bg.html#цени

Повторения ежемесечно, винаги на деветнадесето число от месеца

Въведено: вторник, 20 април 2021 г., 20:43:41 ч. Гринуич+3

Последна промяна: сряда, 05 януари 2022 г., 14:33:57 ч. Гринуич+2


Следващо повторение 🕙︎сряда, 19 юни 2024 г., 10:00 ч. - 13:00 ч. Гринуич+3

Връзка към календара https://bapha.be/?d=2024-06-19&id=a2bdf03ea3e8542829391d8447724f992c7d40fd2R20240619T100000&cal=2

💾︎iCalendar файл https://bapha.be/c/2/2bdf03ea3e8542829391d8447724f992c7d40fd2.ics

Календар  Български