Цената

Цената включва поддръжка на сървъри са събиране и разпространение са събития, помощ при първоначалната настройка, софтуер за показване на събитията на екрани, сменящи сами съдържанието си, и се определя по формулата:

месечен абонамент = БВП за държавата % брой жители за държавата × количество обслужвано население × 0,00000009 × (1 + ДДС) закръглен към цяло число

Това съответства за България на 185лв с ДДС за 100 000 жителя през 2022г.  Числата се вземат от официалната статистика за предпоследната година.  Общите условия в менюто ⇗[?] съдържат допълнителни разяснения.

Wann 🕙︎Mittwoch, 19. Januar 2022 um 10:00 - 13:00 OEZ

URL https://bapha.be/h/u-bg.html#цени

Wiederholungen monatlich, immer am neunzehnten Tag des Monats

Erstellt am Dienstag, 20. April 2021 um 20:43:41 OESZ

Letzte Änderung am Mittwoch, 05. Januar 2022 um 14:33:57 OEZ


Nächte Wiederholung 🕙︎Mittwoch, 19. Juni 2024 um 10:00 - 13:00 OESZ

Verknüpfung zum Kalender https://bapha.be/?d=2024-06-19&id=a2bdf03ea3e8542829391d8447724f992c7d40fd2R20240619T100000&cal=2

💾︎iCalendar Datei https://bapha.be/c/2/2bdf03ea3e8542829391d8447724f992c7d40fd2.ics

Kalender  Български