Цената

Цената включва поддръжка на сървъри са събиране и разпространение са събития, помощ при първоначалната настройка, софтуер за показване на събитията на екрани, сменящи сами съдържанието си, и се определя по формулата:

месечен абонамент = БВП за държавата % брой жители за държавата × количество обслужвано население × 0,00000009 × (1 + ДДС) закръглен към цяло число

Това съответства за България на 185лв с ДДС за 100 000 жителя през 2022г.  Числата се вземат от официалната статистика за предпоследната година.  Общите условия в менюто ⇗[?] съдържат допълнителни разяснения.

When 🕙︎Wednesday, January 19, 2022 at 10:00 - 13:00 GMT+2

URL https://bapha.be/h/u-bg.html#цени

Recurrence monthly, always on nineteenth day of month

Created on Tuesday, April 20, 2021 at 20:43:41 GMT+3

Last modified on Wednesday, January 05, 2022 at 14:33:57 GMT+2


Next repetition 🕙︎Wednesday, June 19, 2024 at 10:00 - 13:00 GMT+3

Link to calendar https://bapha.be/?d=2024-06-19&id=a2bdf03ea3e8542829391d8447724f992c7d40fd2R20240619T100000&cal=2

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/2/2bdf03ea3e8542829391d8447724f992c7d40fd2.ics

Calendar  Български