Цената

Цената включва поддръжка на сървъри са събиране и разпространение са събития, помощ при първоначалната настройка, софтуер за показване на събитията на екрани, сменящи сами съдържанието си, и се определя по формулата:

месечен абонамент = БВП за държавата % брой жители за държавата × количество обслужвано население × 0,00000009 × (1 + ДДС) закръглен към цяло число

Това съответства за България на 184лв за 100 000 жителя през 2021г.  Числата се вземат от официалната статистика за предпоследната година.  Общите условия в менюто ⇗[?] съдържат допълнителни разяснения.

Кога 🕙︎понеделник, 19 април 2021 г., 10:00 ч. - 13:00 ч. Гринуич+3

Интернет адрес https://bapha.be/h/u-bg.html#цени

Повторения ежемесечно, винаги на деветнадесето число от месеца до сряда, 19 януари 2022 г., 09:59:59 ч.

Въведено: вторник, 20 април 2021 г., 20:43:41 ч. Гринуич+3

Последна промяна: четвъртък, 17 юни 2021 г., 13:08:08 ч. Гринуич+3


Връзка към календара https://bapha.be/?d=2021-04-19&id=a8fbdf7798c624587f4d8e12a991c15941b7ea71cR20210419T100000&cal=2

💾︎iCalendar файл https://bapha.be/c/2/8fbdf7798c624587f4d8e12a991c15941b7ea71c.ics

Календар  Български