Цената 

Цената включва поддръжка на сървъри са събиране и разпространение са събития, помощ при първоначалната настройка, софтуер за показване на събитията на екрани, сменящи сами съдържанието си, и се определя по формулата:

месечен абонамент = БВП за държавата % брой жители за държавата × количество обслужвано население × 0,00000012 × (1 + ДДС) закръглен към цяло число

Това съответства за България на 246лв за 100 000 жителя през 2021г. Числата се вземат от официалната статистика за предпоследната година. Общите условия в менюто ⇗[?] съдържат допълнителни разяснения.

Интернет адрес https://bapha.be/h/u-bg.html#цени

🕙︎понеделник, 19 април 2021 г., 10:00 ч. - 13:00 ч. Гринуич+3

Повторения ежемесечно, на число: 19

Въведено на 20 април 2021 г., 20:43 ч.

Последна промяна на 24 април 2021 г., 13:23 ч.


Следващо повторение 🕙︎сряда, 19 май 2021 г., 10:00 ч. - 13:00 ч. Гринуич+3

Връзка към календара https://bapha.be/?d=2021-05-19&id=a8fbdf7798c624587f4d8e12a991c15941b7ea71cR20210519T100000&cal=2

🔗iCalendar файл https://bapha.be/c/2/8fbdf7798c624587f4d8e12a991c15941b7ea71c.ics

Календар  Български