Цената

Цената включва поддръжка на сървъри са събиране и разпространение са събития, помощ при първоначалната настройка, софтуер за показване на събитията на екрани, сменящи сами съдържанието си, и се определя по формулата:

месечен абонамент = БВП за държавата % брой жители за държавата × количество обслужвано население × 0,00000009 × (1 + ДДС) закръглен към цяло число

Това съответства за България на 184лв за 100 000 жителя през 2021г.  Числата се вземат от официалната статистика за предпоследната година.  Общите условия в менюто ⇗[?] съдържат допълнителни разяснения.

When 🕙︎Monday, April 19, 2021 at 10:00 - 13:00 GMT+3

URL https://bapha.be/h/u-bg.html#цени

Recurrence monthly, always on nineteenth day of month until Wednesday, January 19, 2022 at 09:59:59

Created on Tuesday, April 20, 2021 at 20:43:41 GMT+3

Last modified on Thursday, June 17, 2021 at 13:08:08 GMT+3


Link to calendar https://bapha.be/?d=2021-04-19&id=a8fbdf7798c624587f4d8e12a991c15941b7ea71cR20210419T100000&cal=2

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/2/8fbdf7798c624587f4d8e12a991c15941b7ea71c.ics

Calendar  Български