Bapha.be е в Телеграм

Telegram - https://t.me/ - е програма за моментални съобщения.

Всяко събитие вкарано в Bapha.be може да се публикува автоматично в Telegram канали.  Събитията от https://www.bapha.be се появяват в Telegram каналите https://t.me/bapha_be и https://t.me/www_bapha_be . Събитията от https://aaa.bapha.be се дублират в канала https://t.me/aaa_bapha_be .

В Telegram се публикуват и задачи, както и картинки, приложени към събитията.  Подробностите са описани на https://bapha.be/h/u-bg.html#telegram .

Wann 🕒︎Samstag, 08. Januar 2022 um 15:00 - 18:00 OEZ

🌐︎ Ort https://t.me/bapha_be

URL https://bapha.be/h/u-bg.html#telegram

Wiederholungen monatlich, immer am achten Tag des Monats

Erstellt am Mittwoch, 05. Januar 2022 um 18:12:08 OEZ

Letzte Änderung am Mittwoch, 05. Januar 2022 um 16:21:18 OEZ
Nächte Wiederholung 🕒︎Samstag, 08. April 2023 um 15:00 - 18:00 OESZ

Verknüpfung zum Kalender https://bapha.be/?d=2023-04-08&id=d407bb18dd9469eafb966ed1279317ece05dbad4R20230408T150000&cal=2

💾︎iCalendar Datei https://bapha.be/c/2/d407bb18dd9469eafb966ed1279317ece05dbad4.ics

Kalender  Български