Bapha.be е в Телеграм

Telegram - https://t.me/ - е програма за моментални съобщения.

Всяко събитие вкарано в Bapha.be може да се публикува автоматично в Telegram канали.  Събитията от https://www.bapha.be се появяват в Telegram каналите https://t.me/bapha_be и https://t.me/www_bapha_be . Събитията от https://aaa.bapha.be се дублират в канала https://t.me/aaa_bapha_be .

В Telegram се публикуват и задачи, както и картинки, приложени към събитията.  Подробностите са описани на https://bapha.be/h/u-bg.html#telegram .

When 🕒︎Wednesday, January 05, 2022 at 15:00 - 18:00 GMT+2

🌐︎ Location https://t.me/bapha_be

URL https://bapha.be/h/u-bg.html#telegram

Created on Wednesday, January 05, 2022 at 17:48:56 GMT+2

Last modified on Wednesday, January 05, 2022 at 17:59:34 GMT+2
Link to calendar https://bapha.be/?d=2022-01-05&id=ea03ddab2d02b7a55c6bd909d69eacf8f2b6222c&cal=5

💾︎iCalendar file https://bapha.be/c/5/ea03ddab2d02b7a55c6bd909d69eacf8f2b6222c.ics

Calendar  Новини